Home

Swedish QINOpractic and Rehab clinic


Vi skräddarsyr alla behandlingar utifrån dina besvär, vare sig det rör sig om smärta,  depression 
eller att förbättra ditt golfspel, tennis, eller allmänt när det gäller sport och förbättre dig prestation.


We customize all our treatments depending on your specific problem/need. We treat everything from pain to depression/ anxieties but also peak performance treatment if you'd like to improve your golf-game or tennis for that matter. 

Öppet hus vid invigningen


Lördagen den 2 november har vi premiär på vår klinik.  Kom och möt oss, fråga om vår filososfi, behandlingstekniker, kurser och så vidare.
20 minuters gratis föreläsningar och demonstrationer om våra tankar om smärtas bakomliggande faktorer. 
Vi bjuder naturligtvis på tilltugg och dryck.

Datum: 2 November
Plats: Calle Miguel de Cervantes, vid Plaza de la Constitución, i centrala Fuengirola.
Tid: 12 -1 6 (förläsning och demonstration 12,30, 13,30, 14,30 och 15,30)
Ingen anmälan behövs.  De som hedrar oss med sin medverkan kommer få 25% rabatt på sin första behandling. 
DOCK, de som föranmäler sig via vår mail kommer få ytterligare 10% rabatt (om man också medverkar), klicka här
Detta erbjudandet gäller ENDAST denna dag och de som kommer. 

Hjärtligt välkomna. Micke och Cissi

Restore your health


Vi på Swedish QINOpractic and Rehab Clinic erbjuder massvis med verktyg och behandlingstekniker för att vi på bästa sätt ska kunna hjälpa dig med dina besvär. Vi behandlar allt från smärta och obehag till mentala emotionella problem och allergier. Vi har grundat en helt egen gren som heter QINOpraktik där vi fokuserar helt på funktion och inte struktur. 

Vi jobbar med det som på Engelska heter Performance, eller rättare sagt Peak Performance, så...
om Du vill förbättra ditt golf spel, hör av dig idag.At the Swedish QINOpractic and Rehab Clinic we have a vast variety of different tools and to assist you in restoring your health, whether it is your low back pain, frozen shoulder, or more severe conditions, like, mental issues or allergies.

We also work with performance, or rather Peak Performance, so....
if you want to improve your game, call us today.

Camp Wellness


Helt nytt familje-orienterat koncept då vi hjälper personer och familjer med
ADHD, ADD, Asperger och Autism

A whole new, family oriented concept where we help individuals and their families suffering from
ADHD, ADD, Asperger and Autism

Behandlingstekniker /
Treatment techniques


Vi använder oss av en rad olika tekniker för att kunna hjälpa just dig.

We use a variety of techniques to help you with your specific issue

Vår Filosofi / 
Our Philosophy


Den bakomliggande filosofin om Varför vi gör det vi gör är nycklen till framgång

The underlying philosophy to Why we do what we do is the key to success

Det vi kan hjälpa till med


Även om Mikael är legitimerad kiropraktor så är det inte bara det vi arbetar med, vi har massvis med olika behandlingstekniker i vår väska. Läs nedan om våra tekniker, filosofi, Camps, kurser och föreläsningar. 


What we offer
Even though Mike is a Doctor of Chiropractic, this is not all that we offer, no, what differs us from the regular therapist/DC is that we offer a variety of different techniques and our philosophy differs as much as our approach to health and wellbeing. 
Read more here about our techniques, philosophy, courses and public lectures/speeches.

Behandlingar /
Treatments

Alla våra behanlingar är skräddarsydda utifrån kunden/patientens behov och besvär.
De allra flesta  behandlingarna blir en kombination av Kiropraktik, Kinesiologi, Akupunktur, och Osteopati, men vid svårare besvär använder vi också t ex NLP, EFT, Psych-K och/eller Emotional Release. 

Allt utifrån Varför du har besvär. 
Vi utgår aldrig från Vad du har utan från Varför du har det du har.All our treatments are customized, depending on your specific needs/problem.
Most treatment will be a combination och Chiropractic, Kinesiology, Osteopathy and Acupuncture, but if you have more severe issues we might throw in some NLP, EFT, Psych-K and/or Emotional Release.

It all depends on Why you have your issue.
We don't pay that much attention to What you have, but rather Why you have what you have.

Föreläsningar, Kurser /
Lectures,  Courses

Vi erbjuder sedan många år kurser för terapeuter och läkare via vårt College, The European College of QINOpractic Medicine.
Läs mer här om dessa kurser, men läs också ovan under Vår Filosofi för en bättre bakgrund


Vi erbjuder naturligtvis också förläsningar och kurser för allmänheten också.
Varannan vecka kommer vi att bjuda på gratis förläsningar som förklarar vår syn på hälsa och läkning.


For the past 15 years, we've been offering courses for therapist and doctors at our College, The European College of QINOpractic Medicine. Read more about these courses here, but read about our Philosophy as well, for a broader understanding of our courses.


We also offer courses and lectures for the "public." Every second week we will offer free seminars where we will explain our philosophy and view of healing the body.

Camps

Camp Wellness är ett helt nytt och unikt koncept, ett familje-orienterat koncept där vi lägger lika stor tonvikt på familjen som han/hon med ADHD, ADD, Asperger och Autism. Alla behanlingar är individ-anpassade för person och familj. 

Dessa kurser/veckor börjar April 2020.Camp Wellness is a whole new and unique concept, a  family oriented concept where we place as much emphasis on the family as we do on the person with the ADHD, ADD, Asperger and Autism diagnosis.


All treatments on the individual and the family are customized according to their specific needs. 

The English course starts in the autumn of 2020.


Gratis konsultation / Free consultation

Vi kommer en dag i månaden att erbjuda gratis konsultation, 30 min där du kan komma och fråga om vår åsikt om dina besvär.
Vi kommer under denna tid undersöka och förklara våra fynd för dig.  Du förbinder dig inte till något alls.
För att ta reda på när nästa gratis konsultation äger rum, besök och gilla vår Facebook grupp.
Observera att du måste fylla i en hälsodeklaration före denna konsultation - Boka besök eller gratis konsultation här

Once a month, we will offer a free 30 min consultation where we will offer our opinion to your problems.
We will examine you and explain our findings and our view of you have to do, but you do not commit yourself to anything.To find the next free consultation date, visit, and like our Facebook group.
Please note that you have to fill out a Declaration of Health before this consultation - Book an appointment or free consultation here

Micke Dahlström


leg Kiropraktor, Kinesiolog, Akupunktör, Grundare av QINOpraktik, den svenska och den Internationella Qinopraktikskolan (European College of QINOpractic Medicine), International QINOpractic Association.

Med-grundare till Equinopati, QINOpractic Talk och Camp Wellness.

Författare av massor av artiklar om stress och smärta, Författare till boken, Ditt Framtida Jag
Doctor of Chiropractic, Certified Kinesiologist, Acupuncturist, Founder of QINOpractic Medicine, the Swedish and the European College of QINOpractic Medicine and the International QINOpractic Association.

Co-founder of Equinopati, QINOpractic Talk och Camp Wellness.


Author to several articles (both in the Swedish and English) press. Author of the Swedish book (Ditt Framtida Jag), the upcoming book:
"The Future You," in English


Keynote speaker to several congresses and Expos.

Cecilia (CeCe)  Dahlström


Master of QINOpractic Medicine, Homeopat, Ett par olika diplom i diverse mjukdelstekniker, såsom  Swedish Massage. Undersköterska.

Med-grundare till Equinopati, QINOpractic Talk och Camp Wellness.


Behandlar också djur och Allergier.
Cissi arbetar mer med mentala/emotionella besvär, utmattnings-syndrom etc.
Master of QINOpractic Medicine and Homeopath, Several diplomas in different soft tissue techniques, including Swedish Massage. Nurse.


Co-founder of Equinopati, QINOpractic Talk och Camp Wellness.


Cece also treats animals and allergies and work as a Homeopath as well.


Cece has specialized more with mental/emotional issues like depression and burn-out syndrome.


GALLERYLite bilder från våra kurser och våra elever

Some pictures from our courses and students

Vart finns vi? Where can you find us?


Address:

Central Fuengirola, at Plaza de la Constitución

Miguel de Cervantes 2 


Telefon/Phone (och/and WhatsApp)

Mike: +46 707 99 66 36 
CeCe: +46 703 22 88 68


Email:
Mike: Mikael@sweqino.com
CeCe: Cecilia@swedqino.com

Öppet tider / Opening hours

Endast tidsbokning, Måndag till Fredag 
Only pre booked visits, 
 Monday to Friday


Gratis Föreläsningar / Free Seminars
Onsdagar 19,00 - 21,00
Wednesdays 7pm - 9pm (19,00 - 21,00)

Gratis konsultation / Free Consultation
En dag per månad / One day per month.
Skicka bokning här / Send ud your booking here

FOLLOW US

PARKING: 50 meters in a Parking-garage under the Plaza
BUS: 200 meter to Fuengirola Bus station